RSS

Aktualności

WITAMY na Naszej stronie :)


 

Urlopy - komunikat

2022-02-26 13:50
Informacja dla pracowników dotyczącą udzielania przez pracodawców urlopów w terminach nie planowanych i nie uzgodnionych z pracownikami.
Sytuacje takie miały miejsce w przypadku ostatniego zawieszenia egzaminów, ale też już na miesiąc marzec gdzie norma jest 184 godziny, 15 zmian x 12 godzin = 180 i "dla uzupełnienia normy" dopisuje się pracownikom po 4 godz. urlopów bez ich wiedzy i zgody.
Załączona informacja nie zawiera nazwy pracodawcy ponieważ problem dotyczy co najmniej kilku.
 

Urlop za szkolenia?

2022-02-20 14:03
Nasza interwencja i odpowiedź ws. incydentów wpisywania urlopu w zamian za godziny odwołanych szkoleń i egzaminów.
 

Interpretacja instrukcji w LCS

2022-02-20 13:46
Zwróciliśmy się do Spółki PKP PLK S.A. z pytaniami dotyczącymi stosowania niektórych zapisów instrukcji w Lokalnych Centrach Sterowania
 

Deputat węglowy

2022-01-05 18:41
Zamieszczamy materiały dotyczące wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za deputat węglowy dla emerytów i rencistów.
 

30 lat MKR ZZDR PKP Katowice

2021-12-03 01:46
Relacja z obchodów jubileuszu 30-lecia MKR ZZDR PKP Katowice
 

Wspólnie w sprawie podwyżek

2021-11-24 17:41
Wspólne wystąpienie 4 central związkowych w sprawie wzrostu wynagrodzeń w nadchodzącym roku
 

LCS-y "miodem i mlekiem płynące"

2021-11-02 10:49
Zamieszczamy odpowiedź Spółki na pismo SI ZZDR PKP w którym wskazaliśmy (na wyraźną prośbę pracodawcy) tematy do omówienia w trakcie wnioskowanego przez nas od lipca spotkania z przedstawicielami Centrum Realizacji Inwestycji.
"Komentarz zmodyfikowano i czasowo zawieszono w związku z inicjatywą pracodawcy podjęcia dialogu w opisanej sprawie. Poczekamy na efekty tego dialogu. Niemniej jednak podtrzymujemy naszą prośbę o przesyłanie informacji z "gruntu" abyśmy mogli interweniować w zgłaszanychprzez was sprawach oraz informować Zarząd spółki oraz jej organa kontrolne, zgodnie z prośbą pracodawcy."
 

ZUZP - dialog społeczny

2021-11-02 10:46
Nasz wniosek o wszczęcie dialogu społecznego w sprawach o które od dłuższego czasu wnosimy a z niewiadomych dla nas przyczyn Pracodawca odwleka je w czasie.
 

Propozycja zmian do Ir-1

2021-11-02 10:40
Zamieszczamy pismo do Prezesa Zarządu Spółki PKP PLK S.A. w sprawie propozycji zmiany do Instrukcji Ir-1.
 

Sprawy bieżące

2021-10-14 10:58
Publikujemy pisma złożone w ostatnim czasie do Prezesa Zarządu PKP PLK S.A. w sprawach:
- zamieszczania ogłoszeń dotyczących rekrutacji wewnętrznych;
- kierowania na badania okresowe w czasie obowiązywania stanu pandemii;
- delegacji służbowych na szkolenia i/lub badania;
- spotkania z sygnatariuszami ZUZP
 

Odpowiedź ws. ETCS

2021-10-03 12:35
Zamieszczamy odpowiedź jaką otrzymaliśmy na nasze zapytania odnośnie postępowania w razie usterek w ETCS
 

Informacje ws. FWP

2021-09-27 09:21
Zamieszczamy informacje w sprawie Funduszu Własności Pracowniczej
 

Porozumienia w PKP CARGO S.A.

2021-09-06 09:14
Zamieszczamy notatkę ze spotkania i treść porozumień płacowych zawartych w PKP CARGO S.A.
 

XXX LAT ZZDR PKP - tak świętowaliśmy

2021-07-28 10:12
W sobotę 17 lipca 2021 roku świętowaliśmy jubileusz XXX-lecia powstania Związku Zawodowego Dyżurnych Ruchu PKP.
Centralne uroczystości zorganizowaliśmy w Gdańsku gdzie najpierw w Kościele Św. Katarzyny na starym mieście Ks. Biskup Dr Zbigniew Zieliński odprawił mszę św. w intencji Związku i jego Członków a następnie w sali hotelu Mercure odbyła się uroczysta akademia jubileuszowa.
W naszej relacji z tego Wydarzenia znajdziecie między innymi listy gratulacyjne od Prezydenta RP, Premiera, Ministra Infrastruktury, Prezesa UTK, a także przemówienie okolicznościowe Przewodniczącego ZZDR PKP Kol . Aleksandra Motyki oraz obszerną fotorelację z przebiegu uroczystości za którą dziękujemy Izbie Kolei i Raportowi Kolejowemu.
 

« powrót drukuj powiadom znajomego