RSS

Aktualności

WITAMY na Naszej stronie :)


 

Pikieta - podziękowania Przewodniczącego ZZDR PKP

2022-10-19 21:07
Zamieszczamy podziękowania Kolegi Aleksandra Motyki - Przewodniczącego ZZDR PKP - za udział w dzisiejszej pikiecie w obronie emerytur pomostowych.
Publikujemy także krótką fotorelację z tego wydarzenia.
 

WEŹ UDZIAŁ W MANIFESTACJI!!!

2022-10-12 13:52
Zachęcamy do udziału w pikiecie w dniu 19.10.2022r. Zaproszenie kierujemy szczególnie do "młodych kolejarzy" zatrudnionych po 1 stycznia 1999 pracującym w warunkach szczególnych - to Wasze składki mogą zostać bezpowrotnie utracone.
 

XXXiX Ogólnopolska Pielgrzymka Kolejarzy na Jasną Górę

2022-10-12 13:48
Zaproszenie i program pielgrzymki
 

Odliczenie składki na związek zawodowy od dochodu

2022-09-22 09:40
Informacja o możliwym odliczeniu w PIT za 2022r.
 

Sprawy bieżące

2022-09-22 09:13
Publikujemy pisma skierowane do Prezesa Zarządu Spółki PKP PLK S.A. oraz do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w bieżących lub ciągle nierozwiązanych sprawach:
• pismo w sprawie poprawki nr 8 do IR1, które wprowadzona zostaje tylko w małej części, a pomija treść uzgodnioną wcześniej o którą wnioskował SI ZZDR PKP;
• pismo w sprawie wielkości zatrudnienia w roku 2023;
• pismo w sprawie ekwiwalentu za deputat węglowy;
• UODO - prośba o wyjaśnienie kwestii dotyczących stosowanego monitoringu.
 

Pracownik odsunięty od wykonywania czynności - wątpliwości?

2022-07-08 10:18
Zwróciliśmy się do Centrali Spółki PKP PLK S.A. o interpretację działań podejmowanych na niektórych zakładach z pracownikami odsuniętymi od pełnienia czynności związanych z bezpieczeństwem ruchu kolejowego.
Zamieszczamy to wystąpienie i otrzymaną odpowiedź.
 

Aktualne interwencje i sprawy podjęte przez ZZDR PKP

2022-06-08 18:13
Publikujemy pisma skierowane w dniu dzisiejszym do Prezesa Zarządu Spółki PKP PLK S.A.:
• dotyczące zmiany opisu przedmiotu zamówienia podczas zakupów wody dla pracowników (głównie służb utrzymania) w okresie letnim, aby zamiast 1,5 litrowych zamawiać 0,5 litrowe;
• pismo wynikające z Uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów ZZDR PKP w sprawie ustanowienia jednolitych zasad dot. tzw. dyżurów domowych (pod telefonem);
• pismo z prośbą o przekazanie nam danych przyjętych przez Zarząd Spółki dotyczących planowanych zasad tworzenia w przyszłości MCS/LCS/RCS.
 

Podwyżki wynagrodzeń w PKP PLK S.A.

2022-06-06 09:19
Informacja na temat podpisanego porozumienia w sprawie wzrostu wynagrodzeń w Spółce PKP PLK S.A.
 

Okulary dla dróżników

2022-05-31 08:43
Nasze wystąpienie i otrzymana odpowiedź w sprawie przyznania dróżnikom przejazdowym prawa do rekompensaty za zakup okularów w związku z pracą w systemie SWDP.
 

Protokół z mediacji w PKP CARGO S.A.

2022-05-27 11:12
Zamieszczamy treść protokołu.
 

Oferta wypoczynku dla Członków ZZDR PKP

2022-05-20 06:41
Informujemy o przedłużeniu oferty do 30.05.2022
 

Spotkanie mediacyjne w PKP CARGO S.A.

2022-05-20 06:35
Informacja ze spotkania mediacyjnego.
 

Spotkanie z Pracodawcą

2022-05-12 11:11
Informacja ze spotkania strony społecznej z Pracodawcą min. w sprawie wzrostu wynagrodzeń w Spółce PKP PLK S.A.
 

Interpretacja Ir-1

2022-05-12 11:03
Nasze wystąpienie i otrzymana odpowiedź ws. interpretacji niektórych zapisów instrukcji Ir-1.
 

Spotkanie Organizacji Związkowych - Sygnatariuszy ZUZP z Zarządem PKP CARGO S.A.

2022-04-29 20:12
INFORMACJA ZE SPOTKANIA Zarządu Spółki Cargo ze stroną społeczną z dnia 27-04-2022
 

« powrót drukuj powiadom znajomego